Η εγκατάσταση PHP φαίνεται ότι δεν έχει την επέκταση της MySQL που απαιτείται από το WordPress.